SPEX

Spex är en patrull med Roverscouter samt några Äldre ledare som träffas sporadiskt för att ha hajker eller något annat program. På hajkerna brukar vi vara ca.10-15 scouter, inklusive ledarna. På hajkerna har vi ibland vandringar och ofta många utmaningar. Vi har bra gemenskap och har alltid roligt tillsammans. Vi har främst gemensamt program med patrullen "Nya Spex".