Nykarleby Forsfarares kårkvarter (kårstyrelse) år 2019

 

Kårchef: Klara Nybäck (040-1517828)

Programchef: Utreds...

Uppdragschef: Elin Nylund

Kårsekreterare och utbildningsansvarig: Jennie Sundström (040-3559261)

Kårekonom: Alfred Sjöholm

Styrelsemedlemmar: Victoria Blomqvist, Emilia Kvist, Alfred Sjöholm  

Styrelsemedlem med ansvar för material: William Sjöholm 

Suppleanter: Erik Östman