Nykarleby Forsfarares kårkvarter (kårstyrelse) år 2017


William Sjöholm, kårchef
050 4411 526 william.sjoholm(at)hotmail.com

Alfred Sjöholm, vicekårchef, kassör
050 5337211

Jennie Sundström, sekreterare
040 3559261

Styrelsemedlem 1: Erik Östman
Styrelsemedlem 2: Klara Nybäck
Styrelsemedlem 3: Evelina Blom
Styrelsemedlem 4: Yvonne Granlund
Suppleant 1: Simone Renvaktar
Suppleant 2: Tony Forsbacka
Kassör: Erik Östman
Bokförare: Alfred Sjöholm
Materialansvariga: Erik Östman, Klara Nybäck, Simone Renvaktar, Evelina Blom
Trygghetsperson: Tony Forsbacka
Utbildningsansvarig: Evelina Blom
Verksamhetsgranskare: Sten Häggblom, Marika Holm

 

På styrelsens möten närvarar också:

Ann-Charlott Ek, församlingsrepresentant