Patruller

Största delen av kårens verksamhet sker i patrullerna. Patrullerna samlas en gång i veckan på patrullmöten samt har egna hajker och förläggningar. Mötena hålls vid Nykarleby församlingshem. Nya patruller startar ungefär vartannat år.

Verksamheten är indelad i åldersgrupper. Nykarleby Forsfarare ordnar verksamhet för äventyrsscouter (10-12 år), spejarscouter (12-15 år), explorerscouter (15-18 år) och roverscouter (18-22 år), därtill finns äldre ledare. Explorer- och roverscouter fungerar som patrulledare i de yngre åldersgrupperna. Listan på patruller till vänster är ordnad enligt medlemmarnas åldergrupp.