Spejarscout

Spejarscouterna är 12-14 (15) år gamla. Man blir spejarscout när man börjar åk 6/7 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter och har patrullmöten varje vecka. Ibland samlas även alla spejarscouter i kåren för att delta i ett gemensamt program. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Patrulledaren är en explorerscout (15-17 år) och varje patrull har också en lots som kan hjälpa patrulledaren ibland att fixa lite häftigare program.